Valokuvaprojekti

Tarkoitus on kerätä uusille sivuille valokuvia. Lähetä Juhani Tiuraniemelle (juhani@tiuraniemi.fi) tai Tapio Salolle (tapiosalo49@gmail.com) valokuvia, jotka mielestäsi voi laittaa sukuyhdistyksen Valokuvia -sivulle. Kuvat voivat olla perhekuvia, kuvia suvun jäsenistä...

Sukutietojen päivitys

Yhdistys -sivulla on alasivuna Jäsensivut. Tällä sivulla on sukutaulukot sukumme jäsenistä. Sivu on salasanan takana, joten kysy salasanaa Juhani Tiuraniemeltä tai Tapio Salolta. Jos käytät julkista tietokonetta (esimerkiksi kirjastossa), muista tyhjentää selaimen...