Kärppä-Oinas-Tiuraniemi

Kärppä – Oinas – Tiuraniemi

(Lähde: Tiuraniemi, J. 1999. Tiuraniemen sukukirja. Nils Petter Tiuraniemen (1826-1885) esisukupolvia ja jälkeläisiä, s 3-8. Turku: Kirjapaino Karhu-Kopio Oy.)

Kärpän suvun kantaisä oli Pekka Kärppä. Ensimmäinen merkintä Pekka Kärpästä oli vuodelta 1593, jolloin hän asui Muhoksen Laitasaarella[1]. Hänen poikansa Pekka Pekanpoika Kärppä mainittiin Kemijärven kylän taloluettelossa vuonna 1631[2]. Luettelossa oli 13 taloa ja mukana olivat myös Matti ja Klaus Kärppä. Kaikki nämä perheet olivat muuttaneet Muhokselta 1620-luvulla. Näistä taloista jäi neljä vakinaisesti asutuiksi Kemijärvelle: Paavo Halosen talo, Heikki Häikiän Luusua-niminen talo sekä Matti ja Pekka Kärpän talot. Muuton syitä olivat muun muassa silloisen Ruotsin kuninkaan aktiivinen asutuspolitiikka, jonka mukaan asutusta verotussyistä pyrittiin laajentamaan pohjoiseen. Kemijärvi oli tuolloin Ruotsin valtakunnan koillinen äärilaita ja asutuksella pyrittiin varmistamaan Ruotsin suurvallan itärajaa Venäjää vasten. Kemijärvi oli myös houkutteleva kohde kalaisan järven, riistan ja luhtaniittyjen vuoksi.

Ei ole täysin selvää, mistä Kärpän suku oli alun perin kotoisin. Yksi oletus on, että Kärpät oli savolainen suku, kuten muut Muhokselta tulleet perheet[3]. Paavo Halosen suku tunnetaan nimenomaan savolaisena sukuna, joka ensin muutti Pohjois-Savosta Muhokselle. Paavo Halosta pidetään Kemijärven vanhimpana talollisena. Kärppä ei ilmeisesti kuitenkaan ole savolainen suku. Nimestä puuttuu savolaisuuden tunnus, nen-pääte. Kärpän sukua ei myöskään mainita Soinisen (1981) savolaista asutusta käsittelevässä historiateoksessa[4]. Toinen oletus on, että Kärppä eläinsukunimenä olisi kotoisin Karjalasta. Tämäkään oletus ei saa tukea. Kainuussa ei esiintynyt Kärppä-nimeä[5]. On esitetty myös, että Kärpän suku olisi lähtoisin Lempäälästä, Karkun kylästä.

Neljäs ja todennäköisin olettamus on, että Muhoksen Kärpät ovat Oulunsalon Kärppiä. Oulun pitäjässä asui Kärppien lautamiessuku. Tämän sukuhaaran yksi edustaja, Mikko Kärppä oli valtiopäiväedustaja vuonna 1668[6]. Tämän suvun vanhin tunnettu edustaja oli Lauri Kärppä, joka mainitaan vuoden 1490 kirjoituksissa. Suurina karjatilallisina mainitaan Tuomas Kärppä sekä ilmeisesti hänen poikansa Erkki Kärppä. Mikko Kärpän isän nimi oli Matti Maurinpoika Kärppä. Tämä Kärppien suku menestyi taloudellisesti hyvin 1600-luvulla ja sen seurauksena muutti sukunimekseen Isolan.

Oulunjokivarren asukkaista Paavali Kärppä luetteloidaan 1550-luvulla. Onko hän Kemijärvelle muuttaneiden Kärppien esi-isä? Klaus Kärpän nimi tulee vastaan monessa yhteydessä. Hän oli muuttanut Muhokselle 1500-luvulla Oulunsalosta[7], asunut Kemijärvellä sekä Utajärvellä ja jätti näille paikkakunnille talon nimen jälkeensä. Esimerkiksi Utajärven Kärpät eivät ole sukua, vaan heidän nimensä tuli Klausin jättämän talon mukaan[8]. Kemijärvellä hänen talonsa on pitkään mainittu autiotalona. Ehkä Klaus oli ennen muita tutustunut Kemijärven elinolosuhteisiin ja kertonut siitä muille muhoslaisille, jotka sitten myöhemmin muuttivat joukolla Kemijärvelle. Klaus Kärppä oli niin moneen ehtivä mies, että virkamiehet merkitsivät hänelle liikanimen Tuttu-Klaus.

Pekka Kärppä asettui asumaan Kemijärvelle yhdessä Liisa Heikintytön kanssa. Pekka ja Matti Kärpän talot sijaitsivat vierekkäin Isokylässä, hieman itään nykyisestä Kemijärven kauppalan keskustasta, lähellä nykyistä Isokylän koulua[9]. Pekan ja Liisan lapsista elivät aikuisiksi kaksi poikaa Pekka ja Heikki sekä Elisabet niminen tytär. Elisabet meni naimisiin Tervolasta kotoisin olevan Tolosen kanssa. Toloset asuivat Tervolassa, jossa Elisabet kuoli myöhemmin nälkään. Heikki Kärppä puolestaan sai yhden aikuiseksi eläneen pojan, jonka nimi oli Kalle. Heikin veli Pekka meni myös naimisiin ja sai neljä lasta.

Suvun psykososiaalista historiaa voi hahmottaa eri näkökulmista. On otettava huomioon yhteiskunnallisen kehityksen yleiset piirteet sekä Kemijärven historia. Näiden pohjalta voi asettua Pekka Kärpän asemaan vaikkapa vuonna 1650 ja yrittää rakentaa hänen maailman- ja elämänkuvaansa. Tuolloin hän oli lähes 60-vuotias perheensä pää, joka oli syntynyt Muhoksella ja ensimmäisten joukossa muuttanut Kemijärvelle noin kolme vuosikymmentä aikaisemmin. Hänen isänsä, myös Pekka nimeltään, oli viljellyt maata ja kasvattanut karjaa Muhoksella. Muhoksen karjaluetteloissa vuonna 1627 mainittu Pekka Kärppä voi olla Kemijärven Pekka Kärpän isä.

Pekan vanhin poika oli syntynyt 1920. Muhokselta lähti yli kymmenen miestä katsastamaan Kemijärveä luultavasti 1620-luvulla. Tämän joukon henkinen johtaja oli todennäköisesti Paavo Halonen, joka oli muuton aikoihin jo yli 60-vuotias. Pekka Halosen pojatkin, jotka tulivat Kemijärvelle myöhemmin, olivat Pekka Kärppää vanhempia. Kemijärvi oli keskellä erämaata ja sijaitsi valtakunnan rajalla. Itseasiassa miehet suunnistivat silloisen tunnetun maailman reunamaille.

Pekka ja Matti Kärppä asettuivat asumaan vierekkäin Kemijärven itärannalle. Ryhmän miehet asettuivat eri puolille Kemijärveä, sillä he ajattelivat ilmeisesti turvaavansa jokaiselle riittävän suuren elinympäristön. Kemijärven itärannalla, Kärppien naapurina oli kymmenen kilometrin alueella neljä taloa. Alkuperäisestä joukosta oli vuonna 1650 jäljellä neljä miestä. Matti Kärpän suvusta ei ole löytynyt merkintöjä, joten ehkä Pekan toinen poika Pekka oli asettunut toiseen Kärpän taloon. Ilmeisesti Pekalla oli useampia lapsia, mutta kolme oli hengissä aikuisikään asti.

Tuona vuonna Pekan pojat olivat perustaneet perheen ja molemmilla oli ainakin yksi poika, joten Pekka oli jo isoisä. Vaikka vastoinkäymisiä oli ollut paljon, hänen elämässään oli myös jatkuvuutta lasten kautta. Ruoka saatiin metsästyksen, kalastuksen, viljelyksen ja karjanpidon kautta. 1630-luvulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa oli ollut useita katovuosia. 1640-luvun loppupuolella oli puolestaan ollut hyviä vuosia. Vuosi 1650 oli katovuosi, jonka jälkeen seurasi kuitenkin parempia vuosia.

Kemijärven rantamilla oli laajoja lietesaaria ja tulvaniittyjä, joilta sai erinomaisen karjan rehun. Talvisaikaan käytiin Torniossa tai Kemissä markkinoilla vaihtamassa metsän ja järven saalista suolaan ja muuhun tarvittavaan. Kemijärven vastarannalla oli laaja Halosen suku, sillä näihin aikoihin Halosenniemellä oli useampi talo ja jokaisessa suuri lapsilauma. Todennäköisesti Pekan poikien vaimot olivat kemijärveläisiä, joko Halosia tai Luusuan suvusta. 1640-luvulla Paavo Pelkonen, Karppinen, Ollila, Könönen, Jaakkola ja Frantsila olivat asettunut Kemijärvelle, mutta moni talo autioitui.

Yhteensä taloja oli vuonna 1640 kahdeksan. Kokonaisuudessaan Kemijärvellä asui noin 50 henkeä. Vuonna 1648 Kemijärvelle asettui myös kappalainen, ja samoihin aikoihin rakennettiin myös ensimmäinen kirkko[10]. Pekka Kärppä oli todennäköisesti hyvin sitkeä mies. Hän oli muuttanut uudelle paikkakunnalle, onnistunut perheen perustamisessa ja hän kuoli 81-vuotiaana vuonna 1673.

Ilmasto oli 1600-luvulla tavallista kylmempää, joten ydintalven aikaan elämisen ehdot olivat vaikeita[11]. Perheen elämä jatkui ilmeisen samanmuotoisena. 1600-luvun loppupuolella Kärpän perheelle tuli kuitenkin hyvin vaikeat ajat. Kalle kuoli nuorena, vain 46-vuotiaana vuonna 1696. Hänen vaimonsa, äitinsä Briitta sekä setänsä kuolivat seuraavana vuonna ja isänsä Heikki vuonna 1698. Nämä olivat niin sanotut suuret kuolonvuodet, jotka olivat ankaria katovuosia koko maassa[12].

1600-luvulla maailmankuva oli varmasti hyvin toisenlainen kuin nykyään. Syntyminen ja kuoleminen olivat jokapäiväisempiä, elämään liittyivät myös pelot ja erilaiset uhat monella tavalla nykyistä voimakkaammin. Ilmasto oli ankarampi 1600-luvulla, ja katovuodet seurasivat toisiaan ja vaikeimmat vuodet olivat tosiaan vuosisadan lopussa. Katovuosien aikana talven yli selviäminen saattoi olla todella suuri huolen ja pelon aihe. Säännöllisin ajoin erilaiset kulkutaudit veivät monia ihmisiä, esimerkiksi isorokkoepidemia toistui vielä 1700-luvulla säännöllisesti noin 12 vuoden välein, ennen kuin rokotukset tepsivät tähän kulkutautiin.

1600 ja 1700-luvuilla perheen parissa elämisellä olikin keskeinen merkitys, muut perheenjäsenet tarjosivat konkreettista turvaa sekä turvallisuuden tunnetta myös maahisia ja muita henkiä vastaan. Ihmisten maailmankuva olikin voimakkaasti maaginen, luonnon armoilla eläminen ei suonut aina vaikuttamisen mahdollisuuksia, ja erilaiset tapahtumat ja onnettomuudet selitettiin maagisilla tekijöillä. Tapahtumien selityksinä nähtiin ihmisen vaikuttamisen ulkopuolella olevat voimat. Yhteiskunnallinen elämä rakentui kaupan ja toisaalta seurakunnan elämän kautta. Kaupan kautta saatiin yhteyksiä naapuripaikkakuntiin, erityisesti Kemiin, mutta myös Rovaniemen suuntaan. Seurakuntaelämän perusta muodostui jo 1648, jolloin puolensadan kemijärveläisen asujamisto sai oman kappalaisen. Oman seurakunnan Kemijärvi sai 1700-luvulla.

Kärpän perheen elämä muuttui rajusti Pekka Kärpän Kemijärvelle muuton jälkeen. Hänen perustamansa talo jäi kuitenkin elämään. Muhokselta muutti luultavasti yli kymmenen miestä, joista ainoastaan neljä jäi Kemijärvelle. Pekan poikien perheet jatkoivat talonpitoa. Elanto hankittiin monelta taholta. Todennäköisesti perheellä oli lehmiä ja lisäksi kalastettiin ja metsästettiin. Kalle Kärppä kävi jopa oikeutta kalastusoikeudesta. Hän kävi kalalla yhdellä järvellä, jonka kalastusoikeus oli kuitenkin rovaniemeläisillä. Kalle hävisi oikeuden päätöksellä ja joutui hakemaan kalavedet muualta. Varsinaiset vastoinkäymiset tulivat sitten vuosisadan lopussa, jolloin kuolema vei usean Kärpän perheestä.

1700-luvulla elämisen puitteet helpottuivat Kemijärvelläkin ainakin ilmaston puolesta. Kallen poika Juho Kärppä syntyi 1679. Hän oli vanhempien kuollessa 18-vuotias. Miten hän selvisi vanhempien kuoleman jälkeen, ei ole selvillä. Hän meni naimisiin 35-vuotiaana vuonna 1714 tervolalaisen Elin Peuran kanssa. Seuraavaksi yritetään hahmottaa ajankuvaa Juho Kärpän näkökulmasta vuonna 1700.

Vuonna 1700 yhteiskunnalliset olot olivat muuttumassa levottomiksi. Väenotot oli aloitettu edellisenä vuonna ja edessä olivat ison vihan ajat ja Suuri Pohjan Sota Ruotsin ja Venäjän kesken. Myös Kemijärvellä elettiin jatkuvan pelon alla: pelättiin, että venäläiset tulevat ryöstöretkellään myös Kemijärvelle. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta elämää varjosi jatkuva pelko.

Juho Kärppä oli kokenut kovia perhepiirissä: hänen vanhempansa kuolivat nälkävuosina ja Juhon lisäksi perheeseen jäivät kuusivuotias Elisabet ja neljävuotias Briitta. Ainoa nainen lähipiirissä oli isosedän vaimo Margareta, joka tuolloin oli jo 70-vuotias. Hän kuoli vuonna 1704. Myös isosetä Pekka oli kuollut nälkävuosina. Naapurissa elivät Juhon sedät Pekka ja Yrjö, jotka molemmat olivat jääneet leskiksi. Juhon kolmas setä Paavo ja hänen puolisonsa olivat kuolleet, ja heiltä oli jäänyt orvoksi ainakin Valpuri (taulu K18). Kärpän perheen ainoat täysi-ikäiset näihin aikoihin olivat Margareta ja hänen poikansa Pekka ja Yrjö.

Perheen kohtalon on täytynyt vaikuttaa Juho Kärppään. Kun ottaa huomioon, että edessä olivat vielä levottomat ajat, Juho Kärpän elämä on ollut surun ja pelon leimaamaa. Merkittävät tapahtumat hänen elämässään tulivat olemaan naimisiinmeno ja Kärpän talojen jako. Vuonna 1714 hän meni siis naimisiin tervolalaisen Elin Peuran kanssa ja 1730-luvulla hän ryhtyi isännöimään omaa Kärpän taloa. Rytkönen (1990) mainitsee, että 1730-luvulla molemmat Kärpän talot jaettiin, toinen Juhon ja Erkin kesken, toinen Kallen ja Yrjön kesken[13]. Kärpän talot olivat niin isoja, että näistä jaetuistakin taloista tuli elinkelpoisia eli veronmaksukykyisiä.

Juho ja Elin saivat kahdeksan lasta, joista yksi kuoli kahden kuukauden ikäisenä.. Heidän lapsistaan Anna meni naimisiin Sigfrid Ronkaisen kanssa. Anna kuoli nuorena, vain 29-vuotiaana vuonna 1744. Anna ja Sigfrid saivat kaksi lasta, toinen oli poika, joka oli myös Juho nimeltään. Ronkainen muutti Annan kuoleman jälkeen Posion Särkijärvelle, ja sinne syntyi laaja Ronkaisten suku. Briitta ja Margareta menivät lappalaissukuihin Tennoon ja Saijaan, ja Elin meni naimisiin kemijärveläisen Paavo Kelloniemen kanssa. Juho kuoli 64-vuotiaana vuonna 1743, ja talonpito jäi ilmeisesti hänen poikiensa Kallen ja Juhon tehtäväksi.

Seuraavaksi tarkastellaan ajankuvaa vuosisadan puolivälissä 58-vuotiaan Juhon lesken Elin Kärpän silmin. Hän oli kotoisin Tervolasta Peuran suvusta ja muuttanut nuorena naisena Kemijärvelle. Ilmeisesti Juho ja Elin olivat tavanneet kemijärveläisten markkina- tai käräjämatkalla Kemiin, kun matkalaiset olivat yöpyneet Tervolassa. Juho oli tällöin 12 vuotta Eliniä vanhempi. Kun Juho ja Elin menivät naimisiin, Elin oli 22-vuotias ja Juho 34-vuotias.

Heidän yhteiselämänsä ulkoiset puitteet ovat olleet raskaita, sillä 1700-luvun alkupuoli oli yhteiskunnallisesti levotonta aikaa. Pikku viha oli ollut 1741-43, jolloin venäläiset loivat rajaseudulle levottomuutta. Samoihin aikoihin oli myös pahoja katovuosia. Lavantauti vaivasi ihmisiä erityisesti 1700-luvulla. 1700-luvun alkupuoli oli erityistä kulkutautien aikaa, jolloin väkiluku koko Suomessa väheni. Kemijärvellä asukasmäärä pysyi edelleen hyvin pienenä: asukkaita Kemijärvellä oli noin 350 henkeä vuonna 1750. Asuttujen tilojen määrä oli jo noussut yli 30 talon.

Elin jäi leskeksi 51-vuotiaana, kun hänen miehensä Juho kuoli 64-vuotiaana vuonna 1743. Vuonna 1750 Kärpän talon isäntä oli Elinin vanhin poika 33-vuotias poikamiehenä pysytellyt Kalle. Kärpän talossa asuivat äiti Elin, Kalle isäntänä, Juho ja lisäksi vielä kolme nuorinta tyttöä nimeltään Kristiina, Margareta ja Elin. Nuorin tytär Elin oli yhdeksänvuotias, Margareta 11-vuotias ja Kristiina 15-vuotias isän kuollessa, joten äiti-Elin jäi suurperheen yksinhuoltajaksi. Kuolema oli tuttu asia Elinille: miehen lisäksi hän oli haudannut kaksi lapsistaan.

Elämä perustui vielä 1700-luvun puolivälissä metsästykseen, kalastukseen ja karjanhoitoon. Erilaiset metsäneläimet antoivat ravintoa ja turkiksia vaihtokauppaa varten, hauki oli tärkein kalasaalis, jota kuivattiin myös vaihtokauppaa varten. Pääasiallisesti ravinto muodostui kalasta, lihasta ja juustosta, viljan osuus oli vielä vähäinen. Papisto yritti neuvoa väestöä muun muassa viljelymenetelmien kehittelyssä ja kruunu tuki myös uudismaiden raivausta. Elinin elämänpuitteet olivat kuitenkin rauhoittumassa, sillä yhteiskunnalliset olot olivat vuosisadan puolivälissä rauhallisemmat. Pohjoisella rajaseudulla eläminen merkitsi kuitenkin kehityksen valtavirtojen osalta syrjässä elämistä.

Elinin toinen poika Juho Kärppä meni naimisiin Briitta Kotajärven kanssa vuonna 1754. Briitta oli lähtöjään Halosen ja Kärpän sukua ja siten Juhon kolmas serkku. Juho Kärppä kuoli 36-vuotiaana vuonna 1759 ja Briitta jäi kahden pojan yksinhuoltajaksi. Pojat olivat neljän ja kahden vuoden ikäisiä. Vanhempi poika oli myös nimeltään Juho ja siten kolmas Juho Kärppä. Briitta ja pojat jäivät asumaan Kärpän taloon, jota asutti päämiehenä isä-Juhon kuoleman jälkeen tämän veli Kalle, joka oli vanhapoika. Samassa talossa asuivat vielä 1760-luvulla myös Kallen ja Juhon äiti Elin sekä Kallen siskot Kristiina ja Elin.

Kärpän talosta käytiin kiistaa käräjillä vuonna 1763. Rytkönen (1991) kirjoittaa, että uudisasukas Matti Kallenpoika Kärppä kertoi isoisänsä Pieti Kärpän olleen peräisin Kärpän talosta. Edelleen Matti Kärppä kertoi oikeudessa, että hänen isänsä kuoli, kun hän oli aivan pieni. Kalle puolestaan kertoi, että Pieti “kuuluu kauan sitten erotetun Kärpän talosta”, jonka hän oli saanut isältään Juholta. Juho “kuuluu olleen” Kallen mukaan Pietin veljenpoika. Juhon isällä, joka siis oli myös Kalle nimeltään, ei kuitenkaan ollut veljeä, joten kyseessä lienee Juhon isoisän veli tai tämän poika. Siinä sukuhaarassa Pekka-nimi kulki isältä pojalle. Kovin hyvin ei sukulaisuussuhteita tuolloin tunnettu tai muistettu. Yleensäkin muistetaan yllättävän vähän sukulaisuussuhteita, mikäli niitä ei kirjata erityisesti muistiin. Jäätyään leskeksi Briitta Kärppä meni uudelleen naimisiin Olli Tolosen kanssa vuonna 1763. Olli Tolonen oli Tervolan Tolosia, 1600-luvulla Tervolaan muuttaneen Elisabet Kärpän jälkeläisiä.

Briitan poika Juho asui aluksi Kärpän talossa. Hän meni 23-vuotiaana naimisiin vuonna 1778 Malin Kostamon kanssa, ja he saivat yhteensä kymmenen lasta. Perhe muutti viidennen lapsen syntymän jälkeen Oinaan taloon 1790-luvulla ja tällöin perheen sukunimeksi tuli talon mukaan Oinas. Muuton syy on epäselvä. Samaan aikaan Oinaan talosta muutti perhe Kärpän taloon, joten kyseessä oli jonkinlainen talon vaihto.[14] Pienellä paikkakunnalla serkukset menivät naimisiin keskenään, mitä osoittaa Juhon ja Malinin tyttärien miesten sukunimet: Kostamo, Oinas, Kotajärvi, Kostamovaara ja Kujala. Juhon ja Malinin vanhin poika Juho jäi Oinaan taloon. Juho-nimi siirtyi suvussa jo neljänteen polveen. Kalle Kärpän (taulu K4) puolison Annan isän nimi oli Juho, joten nimi oli suvussa tässä vaiheessa jo viidennessä polvessa.

1700-luvun jälkimmäinen puolisko oli erityisesti uudisraivaamisen aikaa. Sääolosuhteet lämpenivät ja elinolosuhteet muuttuivat yleisestikin paremmiksi. Kemijärven asukasluku kääntyi voimakkaaseen kasvuun, ja alueelle syntyi runsaasti uusia taloja.

Vuonna 1800 Juho Oinas, entinen Kärppä, oli asunut Oinaan kylässä jo seitsemän tai kahdeksan vuotta. Hän oli 45-vuotias, parhaassa iässä suorittaaksen tilan töitä ja peltojen raivaamista. Ilmeisesti Juhon isännyyden aikana talo vaurastui huomattavasti ja oli 1800-luvulla yksi Oinaan kylän suurimmista taloista. Vuosisadan vaihteessa elettiin vielä yhteiskunnallisesti rauhallisia aikoja Pohjois-Suomessa. Vasta vuonna 1809 Suomi siirtyi Venäjän keisarikunnan alaisuuteen autonomisena alueena. Elinkeinon perustana olivat edelleen metsästys ja erityisesti kalastus, mutta viljelyala laajeni voimakkaasti raivauksen seurauksena, näin tapahtui erityisesti Oinaan talossa. Hankalammat ajat koittivat 1820-luvun vaiheilla, jolloin tuli katovuosia. Oinaan perheen pääluku kasvoi, ja ilmeisesti pärjättiin hankalinakin aikoina suhteellisen hyvin.

Juhon vanhin poika Juho Oinas meni naimisiin vuonna 1814 Reeta Kostamon kanssa. Vuoden 1830 henkikirjan mukaan molemmissa Oinaan taloissa oli paljon väkeä. Elias Oinaan talossa oli 24 henkilöä ja Juhon isännöimässä Oinaassa lueteltiin asukkaina isäntä, emäntä, isännän veli, käly, kaksi renkiä, neljä piikaa, vanhaisäntä ja vanhaemäntä, yksitoista lasta ja sokea piika. Yksi näistä lapsista oli jo Nils Petter Oinas, joka oli Juho ja Reeta Oinaan kuudes lapsi. Nils syntyi vuonna 1826. Elias Oinas oli mennyt naimisiin Juho Kärppä-Oinaan tyttären Malinin kanssa, joten tämä avioliitto loi sukulaissiteen talojen välille. Eliaksen taloa kutsuttiin ”Toistaloksi”, koska se oli Oinaan toinen talo[15]. Juhon talo oli Ala-Oinas, koska se sijaitsi joenvirtaa alaspäin.

Elämä Kemijärvellä oli jo huomattavan vakiintunutta 1800-luvulla. Asukkaita oli noin 2000. Oinaan talo oli ilmeisen huomattava Ylikylässä. Kahden Oinaan talon yhteinen asukasmäärä oli noin 50 henkilöä. Vanhaisäntä Juho Kärppä kuoli 1832 ja hänen poikansa Juho vuonna 1844. Kemijärven rippikirjassa vuosilta 1840-1860 perheen vanhin poika Juho Herman mainitaan kuudennusmieheksi. Tämä oli kirkollinen luottamustehtävä, johon valittiin jokaisesta kylästä yksi henkilö. Kuudennusmies oli tavallaan kyläpäällikön asemassa, ja hän huolehti kyläläisten uskonnollisesta moraalista[16]. Nils Petter valittiin kuudennusmieheksi Juhon jälkeen. Veljekset Kalle ja Nils Petter menivät naimisiin Suopangin sisarusten kanssa vuonna 1852, Kalle toiseen avioliittoon ja Nils ensimmäiseen. Aluksi Nils Petter asui yhdessä äitinsä ja vanhapoika veljensä Juho Hermannin kanssa samassa taloudessa, mutta osti näiltä osuuden Ala-Oinaan tilaan vuonna 1862.[17]

Nils Petter Oinas muutti Jaatilaan vuonna 1872. Vuodet 1866-1870 olivat olleet katovuosia. Ilmeisesti Oinaan perhe selvisi tästä suhteellisen hyvin, sillä viljasta ei varsinaisesti ollut puutetta ja talot olivat vauraita.[18] Nils ja Anna saivat lapsia tasaiseen tahtiin: Nils Petter ja Kalle asuivat samassa pihapiirissä (kuva 3): molemmilla oli oma talo, navetta, sauna ja muut rakennukset. Nils Petter myi vuonna 1872 osuutensa siskolleen ja muutti Jaatilaan[19].

[1] Hiltunen 1987: Oulunsalon historia
[2] Luukko 1960 ja Rytkönen 1990: Kemijärven historia I
[3] Virrankoski 1962 ja 1973
[4] Soininen 1981: Pohjois-Savon asuttaminen
[5] Keränen 1984: Kainuun asuttaminen
[6] Hiltunen 1983: Oulunsalon historia
[7] Virrankoski 1973, Vahtola 1986: Muhoksen seurakunnan historia
[8] Virrankoski 1962: Utajärven asutushistoria
[9] Kuosmanen 1978: Kemijärven historia II
[10] Rytkönen 1990
[11] Jutikkala 1994
[12] Muroma 1994
[13] Rytkönen 1990: Kemijärven historia I.
[14] Samuli Lampela, Oinaan kylän historia, käsikirjoitus.
[15] Samuli Lampela, Oinaan kylän historia, käsikirjoitus
[16] esimerkiksi Rytkönen 1989: Kemijärven historia I
[17] Samuli Lampela, Oinaan kylän historia, käsikirjoitus
[18] Rytkönen 1990.
[19]  Samuli Lampela, Oinaan kylän historia, käsikirjoitus

Taulu K1.

I. Pekka Kärppä. Osoite 1592: Muhos Laitasaari. talollinen. Syntynyt syntymä- ja kuolinaika arvio. 1560. Kuollut 1630.

II. Lapsi:

Pekka Pekanpk Kärppä. Syntynyt 1590. Kuollut 1673. talollinen. Taulu K2.

 

Taulu K2.

II. Pekka Pekanpk Kärppä (isä Pekka Kärppä, Taulu K1). Syntynyt 1590. Kuollut 1673. Osoite: Kemijärvi, Isokylä. talollinen. Muutti Kemijärvelle luultavasti 1620-luvulla.. -Puoliso Liisa Heikintr Kärppä s..

III. Lapsia:

Pekka Kärppä. Syntynyt 1620. Kuollut 1697. Taulu K3.

Heikki Kärppä. Syntynyt 1625. Kuollut 6.3.1698. Osoite: Kemijärvi. talollinen. -Puoliso Briitta Matintr Kärppä s.. Syntynyt 1626. Kuollut 1697.

Elisabet Tolonen s. Kärppä. Syntynyt 1638. Muutti Tervolaan. Kuoli siellä nälkään. On Tolosen suvun kantaäiti, myöhemmin Hannu Tolonen meni naimisiin Juho Kärpän lesken Briitan kanssa.. -Puoliso Heikki Tolonen.

 

Taulu K3.

III. Pekka Kärppä (isä Pekka Pekanpk Kärppä, Taulu K2). Syntynyt 1620. Kuollut 1697. -Puoliso Margareta Laurintr Kärppä. Syntynyt 1630. Kuollut 3.10.1704.

IV. Lapsia:

Kalle Kärppä. Syntynyt 1650. Kuollut 1696. talollinen. Taulu K4.

Pekka Kärppä. Syntynyt 1650. Kuollut 1717. -Puoliso Kaisa Matintr Kärppä s.. Syntynyt 1660. Kuollut 1697.

Paavo Kärppä. Syntynyt 1655. Kuollut 1697. Taulu K24.

Anna Kärppä. Syntynyt 1657. Kuollut 31.1.1710 Tervola. Muuttanut pois Tervola.

 

Taulu K4.

IV. Kalle Kärppä (isä Pekka Kärppä, Taulu K3). Syntynyt 1650. Kuollut 1696. Osoite: Kemijärvi. talollinen. -Puoliso Anna Juhontr Kärppä s.. Syntynyt 1655. Kuollut 1697.

V. Lapsia:

Juho Kärppä. Syntynyt 1679. Kuollut 14.4.1743. maanviljelijä. Taulu K5.

Elisabet Kärppä. Syntynyt 1694. Kuollut 3.5.1754.

Briitta Tenno s. Kärppä. Syntynyt 1696. -Puoliso 1.11.1730 Hannu Tenno.

 

Taulu K5.

V. Juho Kärppä (isä Kalle Kärppä, Taulu K4). Syntynyt 1679. Kuollut 14.4.1743. maanviljelijä. Osoite: Kemijärvi, Isokylä. -Puoliso 10.1.1714 Elin Ollintr Kärppä s. Peura. Syntynyt 22.5.1692 Tervola. Kuollut 8.3.1769. Isä Olli Peura.

VI. Lapsia:

Anna Ronkainen s. Kärppä. Syntynyt 5.10.1714. Kuollut 11.3.1744 Kemijärvi. Taulu K6.

Kalle Kärppä. Syntynyt 22.1.1717. Kuollut 7.11.1779. Erikoistietojakso 1759 Oli isäntänä Kärpän talossa isänsä kuoleman jälkeen. Talossa asuivat veljen Juhon kuoleman jälkeen tämän pojat ja leski ennen uudelleen avioitumista, Kallen äiti Elin sekä sisaret Kristiina ja Elin..

Elisabet Kärppä. Syntynyt 5.2.1722. Kuollut 6.4.1722.

Juho Kärppä. Syntynyt 7.3.1723. Kuollut 14.2.1759. maanviljelijä. Taulu K7.

Briitta Tenno s. Kärppä. Syntynyt 11.1.1726. Muuttanut pois Salla. -Puoliso 9.1.1747 Matti Tenno.

Kristiina Kärppä. Syntynyt 14.9.1728. Kuollut 18.10.1790. Erikoistietojakso Asui veljensä Kalle Kärpän luona.

Margareta Saija s. Kärppä. Syntynyt 2.11.1732. Muuttanut pois Salla. -Puoliso 18.6.1758 Johan Saija.

Elin Kärppä. Syntynyt 20.9.1734. -Puoliso 1757 Paavo Kelloniemi.

 

Taulu K6.

VI. Anna Ronkainen s. Kärppä (isä Juho Kärppä, Taulu K5). Syntynyt 5.10.1714. Kuollut 11.3.1744 Kemijärvi. -Puoliso 5.4.1738 Kuusamo Sigfrid Ronkainen.

VII. Lapsia:

Juho Ronkainen. Syntynyt 16.4.1742 Kemijärvi.

Brita Ronkamo s. Ronkainen. Syntynyt 1739 Kemijärvi. -Puoliso 17.4.1763 Antti Ollinpk Ruokamo.

 

Taulu K7.

VI. Juho Kärppä (isä Juho Kärppä, Taulu K5). Syntynyt 7.3.1723. Kuollut 14.2.1759. maanviljelijä. Osoite: Kemijärvi, Isokylä Kärppä. -Puoliso 8.12.1754 Briitta Pekantr Kärppä (Tolonen) s. Kotajärvi. Syntynyt 5.6.1721. Kuollut 26.10.1806. Vanhemmat: Pekka Matinpk Halonen l. Lundblad l. Kelloniemi ja Valpuri Paavontr Halonen s. Kärppä.

VII. Lapsia:

Juho Kärppä-Oinas. Syntynyt 25.4.1755. Kuollut 18.6.1832. maanviljelijä. Taulu K8.

Pekka Kärppä. Syntynyt 25.4.1757. Kuollut 1809. Erikoistietojakso Yhteensä 7 lasta.. -Puoliso Briitta Kärppä s. Luusua. Syntynyt 1.1.1761.

 

Taulu K8.

VII. Juho Kärppä-Oinas (isä Juho Kärppä, Taulu K7). Syntynyt 25.4.1755. Kuollut 18.6.1832. maanviljelijä. Osoite: Kemijärvi, Ylikylä Oinas 2. -Puoliso 18.12.1778 Malin Simontr Kärppä-Oinas s. Kostamo. Syntynyt 8.4.1756. Kuollut 28.4.1847. Vanhemmat: Simo Kostamo ja Briita Kaarlontr Kostamo s. Ylipajari.

VIII. Lapsia:

Briitta Kostamovaara s. Kärppä-Oinas. Syntynyt 16.12.1779. 8 lasta. -Puoliso 30.4.1802 Heikki Kostamovaara. Syntynyt 28.1.1773. Kuollut 12.1.1837. Isä Pekka Kostamo.

Malin Oinas. s. Kärppä-Oinas. Syntynyt 20.3.1782. -Puoliso 18.4.1806 Elias Oinas.

Juho Oinas. Syntynyt 9.10.1784. Kuollut 9.6.1844. maanviljelijä. Taulu K9.

Simo Pauna e. Oinas e. Kärppä. Syntynyt 25.6.1787. Kuollut 1864. Taulu K22.

Valpuri Kotajärvi s. Kärppä-Oinas. Syntynyt 13.12.1789. -Puoliso 21.4.1811 Juho Kotajärvi.

Kalle Oinas. Syntynyt 13.1.1793. yhteensä 8 lasta. -Puoliso 1:o Liisa Oinas s. Könönen. -Puoliso 2:o Maria Oinas s. Kursu.

Maria Kostamo l. Peltoperä s. Oinas. Syntynyt 13.7.1795. 6 lasta. -Puoliso Johan Kostamo l. Peltoperä. Syntynyt 5.11.1798. Vanhemmat: Johan Kostamo ja Margeta Matintr Kostamo s. Peltoniemi.

Pekka Oinas. Syntynyt 10.12.1797. -Puoliso Susanna Oinas s. Ollila.

Matti Oinas. Syntynyt 1.5.1801. -Puoliso Maria Mikontr Oinas s. Oinas.

Kristiina Kujala s. Oinas. Syntynyt 11.5.1804. -Puoliso 15.6.1826 Abram Kujala. Syntynyt 22.3.1800. Vanhemmat: Olli Pietilä l. Kujala ja Liisa Eliaksentr Pietilä s. Kostamo.

 

Taulu K9.

VIII. Juho Oinas (isä Juho Kärppä-Oinas, Taulu K8). Syntynyt 9.10.1784. Kuollut 9.6.1844. maanviljelijä. Osoite: Kemijärvi, Ylikylä Oinas 2. -Puoliso 29.11.1814 Reeta Juhontr Oinas s. Kostamo. Syntynyt 18.12.1794. Kuollut 8.5.1871. Vanhemmat: Johan Kostamo ja Margeta Matintr Kostamo s. Peltoniemi.

IX. Lapsia:

Maria Madgalena Oinas. Syntynyt 27.12.1814. Kuollut 20.1.1815.

Juho Abram Oinas. Syntynyt 29.3.1816. Erikoistietojakso 1848 Kuudennusmies (ennen Nils Petteriä)..

Matti Oinas. Syntynyt 12.10.1818. Avioliitto lapseton. Asui Lampelassa.. -Puoliso 8.5.1846 Saara Kaisa Matintr Oinas s. Hietala. Syntynyt 24.3.1823.

Elias Oinas. Syntynyt 19.7.1821. Kuollut 25.5.1830.

Kalle Abram Oinas. Syntynyt 14.3.1824. Taulu K10.

Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas. Syntynyt 12.9.1826 Kemijärvi. Kuollut 27.2.1885 Rovaniemi. maanviljelijä. Taulu K12.

Simo Oinas. Syntynyt 20.3.1829. Taulu K20.

Anna Reeta Oinas s. Oinas. Syntynyt 16.5.1832. -Puoliso 25.12.1848 Pekka Oinas.

Briitta Kaisa Harju s. Oinas. Syntynyt 1.1.1836. Taulu K21.

 

Taulu K10.

IX. Kalle Abram Oinas (isä Juho Oinas, Taulu K9). Syntynyt 14.3.1824. -Puoliso 1:o 27.4.1845 Susanna Erkintr Talvensaari. Syntynyt 4.2.1826. Kuollut 12.6.1846. -Puoliso 2:o 2.5.1852 Elsa Kustaava Mikontr Oinas s. Suopanki. Syntynyt 16.3.1830. Vanhemmat: Mikko Suopanki ja Maria Pekantr Suopanki s. Ruopsa.

X. Lapsia:

1. Kaisa Liisa Kaisamatti s. Oinas. Syntynyt 23.11.1845. -Puoliso 3.6.1868 Pekka Kaisamatti.

2. Briitta Maria Pauna s. Oinas. Syntynyt 20.8.1851. -Puoliso 15.2.1874 Juho Pekka Pauna.

2. Elsa Reeta Tervo s. Oinas. Syntynyt 11.11.1853. -Puoliso 11.5.1876 Sodankylä Abram Tervo.

2. Juho Mikko Oinas. Syntynyt 24.10.1856. Kuollut 1857.

2. Amanda Matilda Oinas. Syntynyt 16.2.1858.

2. Kalle Abram Oinas. Syntynyt 2.7.1861.

2. Juho Mikko Harju. Syntynyt 9.1.1868. Taulu K11.

2. Pekka Oinas. Syntynyt 8.10.1871. Kuollut 23.7.1872.

2. Susanna Eriika Oinas. Syntynyt 13.8.1873.

 

Taulu K11.

X. Juho Mikko Harju (isä Kalle Abram Oinas, Taulu K10). Syntynyt 9.1.1868. Osoite: Kemijärvi, Ylikylä N:o 7. -Puoliso 16.2.1890 Kaisa Maria Harju s. Ala-Halonen. Syntynyt 13.6.1867.

XI. Lapsia:

Maria Aliina Salmijärvi s. Harju. Syntynyt 7.1.1891. -Puoliso 7.3.1926 Frans Oskari Salmijärvi.

Kaisa Kustaava Harju. Syntynyt 12.5.1892.

Juho Anselm Harju. Syntynyt 8.2.1894. Kuollut 17.8.1894.

Iida Harju. Syntynyt 20.6.1895.

Eino Evert Harju. Syntynyt 14.5.1897. Kuollut 2.9.1897.

Hilja Aukusta Harju. Syntynyt 20.9.1898. Kuollut 25.10.1898.

Asser Aukursti Harju. Syntynyt 5.12.1899. Kuollut 8.7.1900.

Kalle Ilmari Harju. Syntynyt 26.6.1901.

Emil Abram Aukusti Harju. Syntynyt 17.6.1903. Kuollut 15.8.1919.

Matti Harju. Syntynyt 25.5.1905. Kuollut 20.11.1905.

Eino Evert Harju. Syntynyt 31.12.1906. Kuollut 17.6.1907.

Akseli Harju. Syntynyt 31.1.1909.

 

Taulu K12.

IX. Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas (isä Juho Oinas, Taulu K9). Syntynyt 12.9.1826 Kemijärvi. Kuollut 27.2.1885 Rovaniemi. maanviljelijä. Tullut 1872 Kemijärveltä Rovaniemelle. Osoite: Jaatila. Sukunimi Oinas muuttuu 1880-1891 Tiuraniemeksi. -Puoliso 11.7.1852 Anna Reeta Mikontr Tiuraniemi s. Suopanki. Syntynyt 24.2.1828 Kemijärvi. Kuollut 8.3.1913 Rovaniemi. Vanhemmat: Mikko Suopanki ja Maria Pekantr Suopanki s. Ruopsa.

X. Lapsia:

Anna Reeta Tiuraniemi e. Oinas. Syntynyt 28.6.1853 Kemijärvi. Kuollut 27.9.1936 Rovaniemi.

Johan Petteri Tiuraniemi e. Oinas. Syntynyt 28.3.1855 Kemijärvi. Kuollut 9.8.1927 Rovaniemi. maanviljelijä. Taulu K13.

Michael Hokana. Syntynyt 23.2.1858 Kemijarvi, Finland. Kuollut 6.5.1921 Ada Township, Dickey County, ND. Haudattu Savo Pioneer Cemetery, Brown County, SD. farmer. Taulu K14.

Kalle Abram Hogan. Syntynyt 8.9.1860 Kemijärvi. Kuollut 11.10.1944. Farmer and Minister. Taulu K15.

Matti Mäkitiura e. Tiuraniemi. Syntynyt 28.2.1863 Kemijärvi. Kuollut 11.9.1952. maanviljelijä. Taulu K16.

Kaisa Maria Yliruikka s. Tiuraniemi. Syntynyt 10.10.1865 Rovaniemi. Kuollut 30.10.1939 Rovaniemi. Taulu K17.

Hilma Kustaava Narkilahti s. Tiuraniemi. Syntynyt 24.11.1868 Rovaniemi. Kuollut 10.5.1956 Kemijärvi. Taulu K18.

Iida Eveliina Murtoniemi s. Tiuraniemi. Syntynyt 1.11.1872 Rovaniemi. Kuollut 20.4.1950 Rovaniemi. Taulu K19.

 

Taulu K13.

X. Johan Petteri Tiuraniemi e. Oinas (isä Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas, Taulu K12). Syntynyt 28.3.1855 Kemijärvi. Kuollut 9.8.1927 Rovaniemi. maanviljelijä. Osoite: Jaatila. -Puoliso 1:o 30.5.1881 Sara Kaisa Tiuraniemi s. Turpeenniemi. Syntynyt 24.9.1856 Rovaniemi. Kuollut 2.3.1884 Rovaniemi. emäntä. Vanhemmat: Iisakki Turpeenniemi ja Priita Kaisa Turpeenniemi s. Rautio. -Puoliso 2:o 18.1.1885 Maria Kristiina Tiuraniemi s. Turpeenniemi. Syntynyt 22.7.1853 Rovaniemi. Kuollut 21.8.1935 Rovaniemi. Vanhemmat: Iisakki Turpeenniemi ja Priita Kaisa Turpeenniemi s. Rautio. Haudattu Rovaniemen III hautausmaa, os 2, nro 1109.

XI. Lapsia:

1. Juho Mikko (Janne) Tiuraniemi. Syntynyt 26.5.1882. Kuollut KO:n päätös 1.1.1984. Muuttanut pois Amerikka.

1. Hilda Serafiina Oinas s. Tiuraniemi. Syntynyt 13.2.1884 Rovaniemi. Kuollut 2.12.1962 Rovaniemi. -Puoliso Heikki Arvid Oinas. Syntynyt 5.9.1875 Rovaniemi. Kuollut 5.1.1952 Rovaniemi. Vanhemmat: Tuomas Laurinpk Oinas ja Brita Stiina Oinas s. Suopanki.

2. Isak Arvid Tiuraniemi. Syntynyt 17.11.1885 Rovaniemi. Kuollut 24.11.1885 Rovaniemi.

2. Eevert Matti Tiuraniemi. Syntynyt 22.10.1886 Rovaniemi. Kuollut 23.11.1944 Rovaniemi. maanviljelijä. -Puoliso 11.4.1913 Saimi Eliisi Tiuraniemi s. Putaansuu. Syntynyt 19.1.1888 Rovaniemi. Kuollut 16.12.1977 Rovaniemi. emäntä.

2. Iisak Arvid Tiuraniemi. Syntynyt 12.1.1888 Rovaniemi. Kuollut 31.3.1970 Rovaniemi. maanviljelijä. Osoite: Jaatila. -Puoliso 27.10.1913 Elsa Maria Tiuraniemi s. Hulkko. Syntynyt 6.9.1888 Rovaniemi. Kuollut 18.9.1983 Rovaniemi. Vanhemmat: Pekka Hulkko ja Anna Kaisa Antintr Hulkko s. Kejonen. emäntä.

2. Hellin Katariina Saraste s. Tiuraniemi. Syntynyt 20.10.1889 Rovaniemi. Kuollut 25.6.1957 Rovaniemi. -Puoliso 30.7.1911 Pekka Erkki Saraste. Syntynyt 10.6.1886 Kemi. Kuollut 1.9.1971 Rovaniemi. Vanhemmat: Juho Erkki Sunnarborg ja Maria Fredrika Sunnarborg s. Koivuniemi. poliisikonstaapeli, herastuomari.

2. Roosa Margareeta Matinmikko s. Tiuraniemi. Syntynyt 21.2.1891 Rovaniemi. Kuollut 29.10.1930 Rovaniemi. emäntä. Osoite: Jaatila. -Puoliso 22.11.1916 Niilo Matinmikko. Syntynyt 21.5.1892 Rovaniemi. Kuollut 12.8.1962 Rovaniemi. maanviljelijä.

2. Hilma Kristiina Peterson s. Tiuraniemi. Syntynyt 15.7.1892 Rovaniemi. Kuollut 25.2.1966 USA. -Puoliso Isaac Peterson.

2. Niilo Pekka Tiuraniemi. Syntynyt 16.12.1893 Rovaniemi. Kuollut 1.2.1894 Rovaniemi.

2. Niilo Leonard (Leo) Tiuraniemi. Syntynyt 12.8.1895 Rovaniemi. Muuttanut pois 7.4.1928 Tervola. Kuollut 8.10.1938 Tervola. Osoite: Koivu, Tervola. -Puoliso 15.3.1920 Rovaniemi Ida Ester Tiuraniemi s. Alafrantti. Syntynyt 6.6.1899 Tervola. Kuollut 13.10.1948 Tervola. Vanhemmat: Johan Hannu Alafrantti ja Sofia Ulrika Alafrantti s. Räihä.

 

Taulu K14.

X. Michael Hokana (isä Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas, Taulu K12). Syntynyt 23.2.1858 Kemijarvi, Finland. Kuollut 6.5.1921 Ada Township, Dickey County, ND. Haudattu Savo Pioneer Cemetery, Brown County, SD. farmer. AKA. Muuttanut pois 1879 Michigan, USA. -Puoliso 9.9.1882 Michigamme, MI Susanna Maria Raappana. Syntynyt 4.2.1863 Rovaniemi, Finland. Kuollut 18.12.1919 Ada Township, Dickey County, ND. Haudattu Savo Pioneer Cemetery, Brown County, SD. Vanhemmat: Matti Sarri Raappana ja Susanna Maria Tolmon.

XI. Lapsia:

Hilda M. Hokana. Syntynyt 1883 Michigamme, MI. Kuollut 1940. -Puoliso 1906 Albert A. West (Westola). Syntynyt 1878 California. Kuollut 1940. Blacksmith.

JohanEdward Hokana. Syntynyt 2.11.1884 Michigamme, MI. Kuollut 2.6.1946 Wing, ND. farmer. -Puoliso 12.1905 Silverleaf, near Guelph, Dickey County, ND Alma Siirtola. Syntynyt 16.11.1884 Ylivieska, Oulun laani, Finland (on the sea). Kuollut 17.12.1945 near Wing, ND.

Charles William Hokana. Syntynyt 21.12.1886 Ada Township, Dickey County, ND. Kuollut 1.6.1942 ND. farmer. -Puoliso 16.10.1913 Hilda Jumisko. Syntynyt 29.1.1895 near Ludden, ND. Kuollut 4.5.1973 Ellendale, ND.

Selma Eugenia Hokana. Syntynyt 25.10.1888 Ada Township, Dickey County, ND. Kuollut 11.10.1971 Hecla, SD. -Puoliso 30.12.1915 Logan Mitchell. Syntynyt 18.3.1891 Peterhead, Aberdeenshire, Scotland. Kuollut 12.7.1975 Hecla, SD.

Michael Emil Hokana. Syntynyt 7.2.1892 Ada Township, Dickey County, ND. Kuollut 24.1.1979 Ada Township, Dickey County, ND. Haudattu Savo Pioneer Cemetery, Brown County, SD. farmer. -Puoliso 29.6.1918 Hillia Miriam Wattula. Syntynyt 3.4.1896 Lovell Township, Dickey County, ND. Kuollut 3.10.1982 Oakes, ND. Haudattu Savo Pioneer Cemetery, Brown County, SD. School teacher.

Olga E. Hokana. Syntynyt 31.1.1894 Ada Township, Dickey County, ND. Kuollut 1.4.1935 near Reedley, CA. -Puoliso Victor Anderson.

Matheis Arthur Hokana. Syntynyt 28.11.1895 Ada Township, Dickey County, ND. Kuollut 16.7.1976 Portland, OR?. grain and livestock farmer. -Puoliso 21.10.1922 Frederick, SD Mayme M. Heis. Syntynyt 2.10.1901 Frederick, SD. Kuollut 21.7.1982 Hillsboro, OR.

Toivo Arvid Hokana. Syntynyt 20.6.1897 Ada Township, Dickey County, ND. Kuollut 6.8.1965 Milnor, ND. automobile mechanic. -Puoliso 30.6.1923 Lempi Mary Telin. Syntynyt 1.1905 Ada Township, Dickey County, ND.

Esther H. Hokana. Esther and Sig had no children. Syntynyt 20.6.1900 Ada Township, Dickey County, ND. Kuollut 9.5.1995 St. Paul, MN. School teacher and bookkeeper. -Puoliso Sigmund I. ”Sig” Charleson. Syntynyt 19.11.1903 Sogn, MN. Kuollut 6.2.1991 Brooklyn Center, MN.

Millie M. Hokana. Syntynyt 6.12.1902 Ada Township, Dickey County, ND. Kuollut 1995 Minneapolis?, MN. School teacher, bookkeeper, & secretary. -Puoliso Charles Dillingham.

 

Taulu K15.

X. Kalle Abram Hogan (isä Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas, Taulu K12). Syntynyt 8.9.1860 Kemijärvi. Muuttanut pois 1879 USA, Calumet, Michigan. Kuollut 11.10.1944. Farmer and Minister. -Puoliso Elise Isola. Syntynyt 18.4.1867. Kuollut 7.12.1960.

XI. Lapsia:

Hilda Eugenia Hogan. Syntynyt 24.3.1887. Kuollut 25.9.1977. Housewife and Farmer. -Puoliso Daniel Stewart. Kuollut 7.12.1960. Arsenal Worker.

Carl (Kaarl) Edward Hogan. Syntynyt 22.10.1888. Kuollut 9.5.1982. Farmer. -Puoliso 24.12.1917 Hannah Tormanen. Syntynyt 1.8.1889. Kuollut 8.5.1961. Housewife.

Saima Elizabeth Hogan. Syntynyt 25.12.1890. Kuollut 10.12.1918. Erikoistietojakso Saima died in the 1918 Flu Epidemic. -Puoliso Norman Hedburh.

Hilma Maria Hogan. Syntynyt 7.10.1892. Kuollut 1.1982. Housewife. Housewife/Farmer. -Puoliso 1.6.1912 William Jacobson. Syntynyt 7.1892. Kuollut 7.1949. Salesman/Farmer/Construction.

Lillije (Lillian) Aida Hogan. Syntynyt 28.10.1894. Kuollut 12.1980. Housewife. -Puoliso Gunnar G. Widen. Syntynyt 12.7.1895 Sweden. Kuollut 9.8.1983. owned Gopher Manufactoring.

Ellen Mirjam Hogan. Syntynyt 29.5.1896. Kuollut 7.2.1917. Erikoistietojakso Ellen died of Scarlet Fever.

Iida (Ida) Elmina Hogan. Syntynyt 28.10.1897. Kuollut 24.7.1930. Nurse. -Puoliso Lampert.

Meime (Mayme) Julia Hogan. Syntynyt 24.11.1900. Kuollut 1963. -Puoliso Frank Flaherty. Kuollut 1970. Owned Dental Lab.

Ann Evelyn Hogan. Syntynyt 24.9.1902 Mof Township Minn. Kuollut 16.5.1950. Housewife. -Puoliso 29.3.1933 Ray Godfrey. Syntynyt 25.3.1906 St. Paul. Kuollut 30.10.1957 St. Paul. Plumber.

Johannes (John) Rudolph Hogan. Syntynyt 5.5.1905. Kuollut 13.10.1994. Farmer. -Puoliso 24.1.1928 Mayme Lander (Lamsa). Syntynyt 1.2.1907. Kuollut 15.9.1966. Farmer and Housewife.

Elda Ester Hogan. Syntynyt 1.1.1908. Housewife. -Puoliso 11.11.1930 Christen Holst. Syntynyt 25.6.1909. Kuollut 29.7.1997. Salesman.

William Clifford Hogan. Syntynyt 7.5.1911. Kuollut 17.1.1985. Orthopedic Surgeon. -Puoliso 19.1.1954 Louise Brothen.

 

Taulu K16.

X. Matti Mäkitiura e. Tiuraniemi (isä Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas, Taulu K12). Syntynyt 28.2.1863 Kemijärvi. Kuollut 11.9.1952. maanviljelijä. -Puoliso 28.2.1895 Iida Eriika Mäkitiura s. Takkunen. Syntynyt 11.12.1867 Rovaniemi. Kuollut 2.11.1945 Rovaniemi. emäntä.

XI. Lapsia:

Artturi Valter Mäkitiura. Syntynyt 30.10.1895 Rovaniemi. Kuollut 6.11.1961 Rovaniemi. maanviljelijä. -Puoliso 26.10.1934 Anna-Liisa Mäkitiura s. Alaruikka. Syntynyt 23.11.1913 Rovaniemi. emäntä.

Iivari Tiuraniemi. Syntynyt 16.9.1898 Rovaniemi. Kuollut 31.3.1987 Rovaniemi. maanviljelijä. -Puoliso 21.2.1925 Anna Valpuri Tiuraniemi s. Takkunen. Syntynyt 20.2.1898 Rovaniemi. Kuollut 23.5.1972 Rovaniemi.

Lyyli Josefiina Mäkitiura. Syntynyt 23.6.1900 Rovaniemi. Erikoistietojakso 1968 muuttanut Rovaniemen maalaiskunnan väestörekisteri.

Hanna Iita Putaansuu s. Mäkitiura. Syntynyt 21.7.1902 Rovaniemi. Kuollut 28.6.1982 Rovaniemi. -Puoliso 28.3.1935 Valo Armas Putaansuu. Syntynyt 21.9.1900 Rovaniemi. Kuollut 21.5.1970 Rovaniemi.

Aino Eliisi Pallari s. Mäkitiura. Syntynyt 10.3.1905 Rovaniemi. Kuollut 14.1.1928 Rovaniemi. -Puoliso 20.11.1927 Kaarlo Edvin Pallari. Syntynyt 1.1.1906 Tervola.

Pauli Matti Mäkitiura. Syntynyt 26.10.1907 Rovaniemi. Kuollut 4.9.1941 Kuollut sodassa. maanviljelijä. -Puoliso 24.11.1934 Anna-Liisa Mäkitiura s. Alaruikka. Syntynyt 23.11.1913 Rovaniemi. emäntä.

Hilda Eliina Ruotsalainen s. Mäkitiura. Syntynyt 22.3.1910 Rovaniemi. Kuollut 2.7.1941 Rovaniemi. -Puoliso 29.8.1944 Aaro Armas Ruotsalainen. Syntynyt 26.3.1910 Rovaniemi. Kuollut 6.11.1966 Rovaniemi.

Helmi Maria Iida Mäkitiura e. Takkunen. Syntynyt 1.11.1891. Kuollut 8.12.1982.

 

Taulu K17.

X. Kaisa Maria Yliruikka s. Tiuraniemi (isä Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas, Taulu K12). Syntynyt 10.10.1865 Rovaniemi. Kuollut 30.10.1939 Rovaniemi. -Puoliso 26.12.1886 Johan Kaarlo Yliruikka. Syntynyt 14.5.1854 Rovaniemi. Kuollut 25.11.1930 Rovaniemi. Isä Matti Ruikka.

XI. Lapsia:

Maria Aleksandra Yliruikka. Syntynyt 26.9.1887 Rovaniemi. Kuollut 21.4.1968 Rovaniemi. -Puoliso 24.2.1925 Kalle Jalmari Luiro. Syntynyt 8.6.1900 Rovaniemi. Kuollut 9.3.1968 Rovaniemi.

Hilja Aili Yliruikka. Syntynyt 22.9.1890 Rovaniemi. Kuollut 3.4.1974 Rovaniemi. -Puoliso 1:o 13.12.1914 Akseli Herman Palosaari. Syntynyt 15.9.1884 Tervola. Kuollut 23.9.1939 Rovaniemi. -Puoliso 2:o 6.1.1941 Matti Leander Alapalosaari. Syntynyt 4.1.1896 Tervola. Kuollut 9.5.1977 Rovaniemi.

Väinö Lauri Yliruikka. Syntynyt 12.8.1893 Rovaniemi. Kuollut 28.9.1952 Rovaniemi. -Puoliso 23.3.1919 Anna Elisabet Yliruikka s. Siitonen. Syntynyt 13.9.1897 Tervola. Kuollut 4.9.1988 Rovaniemi.

 

Taulu K18.

X. Hilma Kustaava Narkilahti s. Tiuraniemi (isä Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas, Taulu K12). Syntynyt 24.11.1868 Rovaniemi. Muuttanut pois 19.3.1904 Kemijärvelle. Kuollut 10.5.1956 Kemijärvi. -Puoliso 31.10.1891 Olof Henrik Narkilahti. Syntynyt 13.2.1865 Kemijärvi. Kuollut 17.1.1931 Kemijärvi.

XI. Lapsia:

Hilja Noora Narkilahti. Syntynyt 4.11.1892 Butte City, Montana, USA. Kuollut 11.8.1893.

Lempi Onnea Narkilahti. Syntynyt 21.9.1895 Butte City, Montana, USA. Kuollut 20.1.1899.

Henry Huubert Narkilahti. Syntynyt 20.8.1900 Butte City, Montana, USA. Kuollut 4.6.1901.

Hulda Melinda Narkilahti. Syntynyt 1.4.1902. Kuollut 11.9.1909.

Meimi Eugenia Karjalainen s. Narkilahti. Syntynyt 28.3.1904. Kuollut 12.2.1987. -Puoliso 5.4.1925 Arvid Karjalainen. Syntynyt 18.2.1902 Salla. Kuollut 24.1.1982.

Ilma Juliaana Narkilahti. Syntynyt 19.3.1906. Kuollut 2.7.1911.

Väinö Mikaeli Narkilahti. Syntynyt 1.9.1908. Kuollut 29.1.1990.

Linda Maria Viinikka e. Kelloniemi s. Narkilahti. Syntynyt 14.2.1911. Kuollut 2.12.1977. -Puoliso 1:o 9.3.1947 Kalle Kelloniemi. Syntynyt 19.1.1915. Kuollut 28.4.1949. -Puoliso 2:o 18.4.1960 Veikko Viinikka. Syntynyt 15.3.1912. Kuollut 2.12.1977.

Niilo Henrikki Narkilahti. Syntynyt 4.4.1913. -Puoliso 7.6.1949 Heleena Narkilahti s. Kelloniemi. Syntynyt 1.2.1920. Kuollut 27.10.1996.

 

Taulu K19.

X. Iida Eveliina Murtoniemi s. Tiuraniemi (isä Nils Petteri Tiuraniemi e. Oinas, Taulu O12). Syntynyt 1.11.1872 Rovaniemi. Kuollut 20.4.1950 Rovaniemi. -Puoliso 25.12.1895 Juho Pekka Murtoniemi. Syntynyt 16.2.1872 Rovaniemi. Kuollut 27.12.1939.

XI. Lapsia:

Aina Katariina Ylijääskö s. Murtoniemi. Syntynyt 6.11.1896 Rovaniemi. Kuollut 16.12.1964. -Puoliso 13.7.1919 Hannu Nikolai Ylijääskö. Syntynyt 30.1.1890 Rovaniemi. Kuollut 7.8.1949.

Maria Eveliina Alajääskö s. Murtoniemi. Syntynyt 27.12.1905 Rovaniemi. Kuollut 16.5.1993. emäntä. -Puoliso 17.2.1928 Antti Simeon Alajääskö. Syntynyt 30.11.1905 Rovaniemi. Kuollut 26.9.1966. liikennöitsijä.

Hilma Kustaava Kärkinen s. Murtoniemi. Syntynyt 16.5.1908 Rovaniemi. Kuollut 1.12.1978 Ruotsi. -Puoliso 18.6.1929 Eino Richard Kärkinen. Syntynyt 15.10.1900 Rautio. Kuollut 14.5.1957.

Helli Eliina Murtoniemi. Syntynyt 28.2.1910 Rovaniemi.

Ensio Johannes Murtoniemi. Syntynyt 10.5.1912 Rovaniemi.

Toimi Fredrik Murtoniemi. Syntynyt 10.5.1912 Rovaniemi. -Puoliso 8.6.1949 Elsa Esteri Murtoniemi s. Juopperi. Syntynyt 12.4.1921 Rovaniemi.

Arvid Kullervo Murtoniemi. Syntynyt 11.9.1913 Rovaniemi. Kuollut 11.2.1939 Kaatunut sodassa.

Matti Eevert Murtoniemi. Syntynyt 20.8.1915 Rovaniemi. Kuollut 29.6.1944 Kaatunut sodassa.

 

Taulu K20.

IX. Simo Oinas (isä Juho Oinas, Taulu K9). Syntynyt 20.3.1829. -Puoliso 25.12.1859 Anna Maria Harju-Kostamo. Syntynyt 21.12.1838.

X. Lapsia:

Simo Juho Oinas. Syntynyt 27.12.1861. Kuollut 25.6.1865.

Kaisa Reeta Oinas. Syntynyt 15.1.1864. Kuollut 25.6.1865.

Kalle Abram Oinas. Syntynyt 19.4.1870. Kuollut 22.1.1871.

Kaisa Maria Oinas. Syntynyt 25.8.1872. Kuollut 22.5.1877.

Kalle Abram Oinas. Syntynyt 14.4.1876.

 

Taulu K21.

IX. Briitta Kaisa Harju s. Oinas (isä Juho Oinas, Taulu K9). Syntynyt 1.1.1836. Osti Nils Petterin osuuden Oinaan tilaan yhdessä miehensä Elias Oinaan kanssa.. -Puoliso 29.2.1861 Kemijärvi Elias Harju e. Oinas. Syntynyt 26.7.1827 Kemijärvi. Kuollut 18.2.1889 Kemijärvi. talollinen. Vanhemmat: Elias Oinas e. Kujala ja Malin Abramintr Oinas.

X. Lapsia:

Juho Abram Harju. Syntynyt 7.1.1860. Kuollut 9.6.1862.

Kaisa Maria Kulpakko s. Harju. Syntynyt 8.2.1862.

Madleena Harju. Syntynyt 15.8.1864. Kuollut 19.7.1865.

Elias Ultrik Harju. Syntynyt 25.12.1865. Kuollut 26.2.1924. -Puoliso Anna-Kreeta Ristontr Harju s. Kotajärvi. Syntynyt 30.7.1864. Kuollut 25.7.1911.

Briita Liisa Perttunen s. Harju. Syntynyt 21.8.1868. Kuollut 24.7.1918.

Olli Harju. Syntynyt 29.7.1870. -Puoliso Maria Amanda Harju s. Junttila. Syntynyt 20.3.1870.

Johan Petter Harju. Syntynyt 11.4.1873 Kemijärvi. -Puoliso Anna Valpu Mikontr Harju s. Pauna. Syntynyt 28.12.1874.

Amanda Yliluusua s. Harju. Syntynyt 15.6.1876.

 

Taulu K22.

VIII. Simo Pauna e. Oinas e. Kärppä (isä Juho Kärppä-Oinas, Taulu K8). Syntynyt 25.6.1787. Kuollut 1864. -Puoliso Anna Laurintr Pauna s. Välikangas. Syntynyt 1788. Kuollut 1844.

IX. Lapsi:

Heikki Lampela e. Pauna. Syntynyt 1817 Kemijärvi. Kuollut 1876 Kemijärvi. Taulu K23.

 

Taulu K23.

IX. Heikki Lampela e. Pauna (isä Simo Pauna e. Oinas e. Kärppä, Taulu K22). Syntynyt 1817 Kemijärvi. Kuollut 1876 Kemijärvi. Lampelan suku, tutkinut Samuli Lampela p. 036380996. -Puoliso Madgalena Lampela s. Suopanki. Syntynyt 3.4.1821. Kuollut 1865. Vanhemmat: Matti Pelkonen-Suopanki ja Elin Pelkonen s. Suopanki.

X. Lapsi:

Johan Erik Lampela. Syntynyt 1844 Kemijärvi. Kuollut 1886 Kemijärvi.

 

Taulu K24.

IV. Paavo Kärppä (isä Pekka Kärppä, Taulu K3). Syntynyt 1655. Kuollut 1697. -Puoliso Anna Pekantr Kärppä s.. Syntynyt 1660. Kuollut 1697.

V. Lapsi:

Valpuri Paavontr Halonen s. Kärppä. Syntynyt 22.3.1686. Kuollut 15.3.1753. Taulu K25.

 

Taulu K25.

V. Valpuri Paavontr Halonen s. Kärppä (isä Paavo Kärppä, Taulu K24). Syntynyt 22.3.1686. Kuollut 15.3.1753. Avioliitossa Pekka Halosen kanssa yhdistyivät Kärpän ja Halosen suvut.. -Puoliso 2.2.1703 Pekka Matinpk Halonen l. Lundblad l. Kelloniemi. Syntynyt 16.2.1679. Kuollut 3.9.1753. Vanhemmat: Matti Laurinpk Halonen ja Elisabet Ollintr Halonen s. Fransila.

VI. Lapsia:

Briitta Pekantr Kärppä (Tolonen) s. Kotajärvi. Syntynyt 5.6.1721. Kuollut 26.10.1806. 2. avioliitto Olli Tolosen kanssa 1763. -Puoliso 1:o 8.12.1754 Juho Kärppä. Syntynyt 7.3.1723. Kuollut 14.2.1759. maanviljelijä. Vanhemmat: Juho Kärppä ja Elin Ollintr Kärppä s. Peura. -Puoliso 2:o 1763 Olli Tolonen.

Liisa Pelkonen s. Halonen. Syntynyt 29.1.1709.

Valpuri Saija s. Halonen. Syntynyt 12.12.1712.

Matti Halonen. Syntynyt 11.10.1715.

Pekka Halonen. Syntynyt 25.11.1718.

Maria Tohmo s. Halonen. Syntynyt 22.5.1723.

Malin Tenno s. Halonen. Syntynyt 2.1.1727.

Lauri Halonen. Syntynyt 21.3.1729.

Paavo Halonen. Syntynyt 4.11.1732.

Anna Halonen. Syntynyt 1734. Kuollut 1777.